Вітаю Вас, Гость

Задача А. "Подарунок" KOD

Бали за задачу: 15
Обмеження часу: 1 с
Обмеження пам'яті: 64 M

   Шестикласниця Софійка – програміст-початківець. Саме тому інформатика – її улюблений предмет. Незабаром День Учителя, тому Софійка вирішила підготувати подарунок своєму вчителю. Вона посадила в рядок n троянд на клумбі. Однак через деякий час вона помітила, що квіти перестали рости. Софійка подумала, що дарувати маленькі квіти негарно, тому вона вдалася до невеличкої хитрості.
   До Дня Учителя залишалося m днів. Висота і-тої квітки (квіти пронумеровані від 1 до n зліва направо) в даний момент часу рівна аі. Кожного наступного дня Софійка може один раз чудодійним розчином поливати k троянд, розміщених одна за одною. Після поливання кожна квітка цього ж дня виростає на одиницю довжини. Тепер дівчинка хоче знати: яку максимальну висоту може мати найменша квітка в букеті?

   Вхідні дані:
   В першому рядку через пробіл записані цілі числа n, m і k (1 ≤ m ≤ 28, 1 ≤ k ≤ n ≤ 105). В другому рядку через пробіл записані цілі числа a1, a2, ..., an (1 ≤ ai ≤ 109).

   Вихідні дані:
   Вивести ціле число – максимальну висоту найменшої квітки.

   Приклади

Вхідні дані   Результат роботи
6 2 3
2 2 2 2 1 1
2
 
2 5 1
5 8
9
 

 

Задача В. "Гра" SIV

Бали за задачу: 15
Обмеження часу: 1 с
Обмеження пам'яті: 64 M

   Учні 9 класу полюбляють на перерві пограти в логічні ігри. Наприклад, популярною є така гра: учень задумує число від 0 до 1000, обчислює остачі від ділення цього числа на 7, 11 та 13 та повідомляє ці остачі. Потрібно визначити задумане число. Програміст Вася вирішив реалізувати цю гру на комп’ютері. Допоможіть йому написати програму.

   Вхідні дані:
   Зі стандартного потоку через пропуск вводяться три числа – остачі від ділення.

   Вихідні дані:
   У стандартний потік виводиться знайдене число.

   Приклади

Вхідні дані   Результат роботи
1 4 1 92

 

Задача С. "Вибори"SIV

Бали за задачу: 15
Обмеження часу: 1 с
Обмеження пам'яті: 64 M

   Як відомо, учнівське самоврядування у школі зараз є дуже популярним. Прийшло воно і до учнів 9-го класу. Всі учні класу розподілились по колегіях, кожна з яких займається певним видом робіт. Кількість учнів у окремих колегіях є різною. Раніше всі питання в класі вирішувались на зборах класу загальним голосуванням. Але новий президент класу запропонував новий порядок голосування. Тепер голосування проводяться в кожній колегії окремо. При цьому вважається, що колегія проголосувала «за», якщо «за» проголосувало більше половини членів колегії, в протилежному випадку вважається, що колегія проголосувала «проти». Після проведення голосування підраховується кількість колегій, що проголосували «за» та «проти», і питання вважається вирішеним, якщо більшість колегій проголосувало «за». Але, як виявилось, новий президент зміг впливати на формування колегій, і тепер може проводити свої рішення без реальної більшості голосів! Наприклад, якщо в класі три колегії, кількість учнів у яких – 5, 5 і 7, то президенту достатньо мати всього по 3 прихильники в кожній з перших двох колегій, і він зможе провести своє рішення всього 6 голосами «за», замість 9 на загальних зборах!
   Напишіть програму, яка обчислює по заданій кількості учнів в кожній колегії мінімальну кількість прихильників президента, якої достатньо, щоб провести будь-яке його рішення.

   Вхідні дані:
   В першому рядку вхідного потоку міститься натуральне число k – кількість колегій у класі. У другому рядку через пропуск записано k натуральних чисел, що відповідають кількості учнів у колегіях. Кількість колегій і кількість учнів у кожній колегії є непарними числами.

   Вихідні дані:
   У вихідний потік потрібно записати єдине число – мінімальну кількість прихильників президента класу.

   Приклади

Вхідні дані   Результат роботи
3
5 7 5
6
 

 

Задача D. "Молоко" SIV

Бали за задачу: 15
Обмеження часу: 1 с
Обмеження пам'яті: 64 M

   Учням 1-го класу додатково призначається склянка молока в день (200 мл), якщо їх вага становить менше 30 кг. Робітники шкільної їдальні попросили програміста Васю з 9-го класу написати програму, яка б визначала, скільки літрів молока в день потрібно для одного класу, що складається з N учнів. Вага кожного учня зберігається у комп’ютері.

   Вхідні дані:
   В першому рядку вхідного потоку міститься натуральне число N – кількість учнів у класі.
   У другому рядку через пропуск записано N натуральних чисел, що відповідають вазі кожного учня.

   Вихідні дані:
   У вихідний потік потрібно записати єдине число – кількість літрів молока. Значення виводити з одним десятковим знаком після крапки.

   Приклади

Вхідні дані   Результат роботи
5
34 29 45 25 40
0.4
 

 

Задача Е. "Хід коня" ZIV

Бали за задачу: 15
Обмеження часу: 1 с
Обмеження пам'яті: 64 M


   Скласти програму для визначення того, на які клітинки можна ходити шаховим конем на шахівниці із заданої позиції. Кінь в шахах може пересуватися на одну клітинку по вертикалі та дві по горизонталі, або навпаки – на дві по вертикалі, та одну по горизонталі у будь-якому напрямку. Будь-яка клітинка на шаховій дошці по горизонталі позначається маленькими латинськими літерами від a до h, а по вертикалі – цифрами від 1 до 8.

   Вхідні дані:
   У стандартному вхідному потоці два символи – координати початкового положення коня.

   Вихідні дані:
   У стандартний вихідний потік вивести в алфавітному порядку координати всіх позицій, на яких може опинитися кінь, що знаходиться на початковій позиції, за один хід.

   Приклади

Вхідні дані   Результат роботи
f4


 
d3
d5
e2
e6
g2
g6
h3
h5