Вітаю Вас, Гость

Задача А. "Перше вересня" RVA

Бали за задачу: 10
Обмеження часу: 1 с
Обмеження пам'яті: 64 M

   Першого вересня у 799 школах області були проведені урочисті лінійки з нагоди початку нового навчального року і свята – Дня знань. Школи у нас різні з різною кількістю класів. Ваша задача створити програму, яка прочитає вхідні дані про кількість класів у одній із шкіл, кількість учнів у кожному класі, кількість хлопців у класі і виведе результати обчислень: кількість учнів у школі, відсоток хлопців та відсоток дівчат у школі.

   Вхідні дані:
   Перший рядок вхідного потоку містить одне натуральне число k – кількість класів у школі (1 ≤ k ≤ 50). Наступні k рядків містять по два цілих числа, розділених одним пропуском: кількість учнів у класі та кількість хлопців.

   Вихідні дані:
   Вихідний потік повинен містити в першому рядку одне натуральне число - кількість учнів у школі: у другому рядку два дійсні числа з двома десятковими знаками після коми – відсоток хлопців і відсоток дівчат. Числа мають бути розділені одним пропуском.

   Приклади

Вхідні дані   Результат роботи
3
15 6
21 17
5 0
41
56.10 43.90

 
26
31 17
32 14
31 15
30 12
25 10
26 16
27 14
28 16
25 9
26 10
25 11
24 12
31 13
30 14
32 15
30 16
29 12
28 18
30 14
31 15
30 12
24 12
25 10
26 14
32 15
31 14
739
47.36 52.64
 

 

Задача В "Паліндроми" ZVV

Бали за задачу: 10
Обмеження часу: 1 с
Обмеження пам'яті: 64 M

   Паліндром – це слово, що однаково читається в обох напрямках (зліва направо та справа наліво). Визначте, чи є задане слово паліндромом.

Вхідні дані:
   Кількість тестових рядків не більша 100. Кожен рядок містить одне слово, яке складається з маленьких латинських літер і має довжину L (1 ≤ L ≤ 200).

Вихідні дані:
   Для кожного тестового рядка вивести Yes, якщо слово є паліндромом, і No у протилежному випадку.

Приклади

Вхідні дані   Результат роботи
abcba
abc
Yes
No

 

Задача С "Красива матриця" ZVV

Бали за задачу: 10
Обмеження часу: 1 с
Обмеження пам'яті: 64 M

   Перед Вами матриця розміром 5 × 5, яка містить 24 нулі і єдину одиницю. Пронумеруємо рядки матриці числами від 1 до 5 зверху в низ, а стовпці – від 1 до 5 зліва направо. За один хід дозволяється застосувати до матриці одне з двох перетворень:
   1. Поміняти місцями два сусідні рядки матриці, тобто рядки з номерами i та i+1 для деякого цілого i (1 ≤ i < 5)
   2. Поміняти місцями два сусідні стовпці матриці, тобто стовпці з номерами j та j+1 для деякого цілого j (1 ≤ j < 5).
   Матриця вважається красивою, якщо єдина одиниця цієї матриці знаходиться в центрі (перетин 3 рядка та 3 стовпця). Яку мінімальну кількість ходів потрібно зробити, щоб матриця стала красивою?

Вхідні дані:
   Вхідні дані містять 5 рядків, в кожному з яких записано 5 цілих чисел: j-те число в i-ому рядку вхідних даних позначає елемент матриці, який знаходиться на перетині i-го рядка та j-го стовпця. Гарантується, що матриця містить 24 нулі та єдину одиницю.

Вихідні дані:
   Вивести єдине число – мінімальну кількість перетворень, які потрібно зробити, щоб матриця стала красивою.

Приклади

Вхідні дані   Результат роботи
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 

 

Задача D "Квадрати" ZVV

Бали за задачу: 10
Обмеження часу: 1 с
Обмеження пам'яті: 64 M

   В старій математичній книзі Василько знайшов листочок, на якому була намальована система координат. В цій системі координат було побудовано n різних квадратів. Пронумеруємо квадрати цілими числами від 1 до n. Виявилось, що точки з координатами (0,0) і (ai, ai) є протилежними кутами i-го квадрата. Василько захотів знайти таку точку на площині, координати якої - цілі числа і яка належить рівно k намальованим квадратам. Будемо вважати, що точка належить квадрату, якщо вона знаходиться всередині нього або на його межі. Допоможіть Васильку знайти таку точку, що задовольняє описаним умовам.

Вхідні дані:
   В першому рядку через пробіл задані два цілих числа n, k (1 ≤ n, k ≤ 50). В другому рядку через пробіл задачі цілі числа a1, a2, ..., an (1 ≤ ai ≤ 109). Гарантується, що всі задані квадрати різні.

Вихідні дані:
   В єдиному рядку через пробіл вивести два цілих числа x та y (0 ≤ x, y ≤ 109) – координати точки, яка належить рівно k квадратам. Якщо варіантів декілька, то дозволяється вивести будь-який з них. Якщо знайти точку неможливо, то вивести «-1» (без лапок).

Приклади

Вхідні дані   Результат роботи
4 3
5 1 3 4
2 1
 
4 50
5 1 10 2
-1
 

 

Задача Е "Монети" ZVV

Бали за задачу: 10
Обмеження часу: 1 с
Обмеження пам'яті: 64 M

   Серед N монет існує одна фальшива, яка легша за інші. Решта мають однакову вагу. Є звичайні терези на дві шальки. Необхідно визначити, за яку найменшу кількість зважувань можна виявити фальшиву.

Вхідні дані:
   На вхід подається число N (1 < N ≤ 1,000,000,000).

Вихідні дані:
    Вивести єдине число – мінімальну кількість зважувань, яка потрібна для того, щоб визначити фальшиву монету.

 

Приклади

Вхідні дані   Результат роботи
4 2